Oikos

Näyttökuva 2016-02-06 kello 12.13.12

Oikos ry

Oikos ry on Helsingin yliopiston ravitsemustieteen ja kuluttajaekonomian opiskelijoiden ainejärjestö Viikin kampuksella. Järjestämme jäsenillemme paljon erilaista toimintaa, kuten excursioita, kulttuuri- ja urheilutapahtumia sekä juhlia niin yksin kuin yhteistyössä muiden viikkiläisten ainejärjestöjen kanssa.

Oikoksen säännöt löydät osoitteesta: Oikos ry, säännöt (Uudistettu 5.2.2018)

GDPR-tietosuojaselosteen löydät täältä: Oikos ry rekisteri- ja tietosuojaseloste (25.5.2018)

 Jäseneksi

Oikoksen jäseninä on pääasiassa Helsingin yliopiston ravitsemustieteen ja kuluttajaekonomian pääaineopiskelijoita. Toivotamme kuitenkin tervetulleeksi kaikki oppiaineistamme tai toiminnastamme kiinnostuneet opiskelijat.

Jäseneksi liitytään maksamalla jäsenmaksu 5 euroa tilille Oikos ry, FI53 1010 3000 2016 65. Käytä viitenumeroa 1025. Lisäksi lähetä Oikoksen taloudenhoitajalle, tuuli.kuusipalo(ät)helsinki.fi omat yhteystietosi: nimi, pääaine, aloitusvuosi ja kotikaupunki. Keräämme näiden tietojen ohella myös sähköpostiosoitteesi. Liittymisen jälkeen vuosittainen maksu on jatkossa niin ikään 5 €.

Valmistuttua tai muutoin jäsenyydestä luovuttaessa täytä E-lomake, niin saamme pidettyä lakisääteisen jäsenrekisterin ajan tasalla. Lomakkeella voit ilmoittaa myös uuden sähköpostiosoitteesi. Tätä voidaan käyttää alumnitoiminnasta tiedottamiseen.

Tietoa tapahtumista saa liittymällä sähköpostilistalle: Listalle liitytään lähettämällä seuraava sähköpostiviesti osoitteeseen majordomo@helsinki.fi: subscribe oikos-ry omaemailosoite@esimerkki.fi. Subject-kohtaan(viestin otsikkoon) ei tarvitse laittaa mitään.

How to join

All HNFB students are warmly welcome to join Oikos! Joining is easy:

  1. Fill in the formhttps://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/91099/lomake.html 
  2. Pay the membership fee 5 €/academic year 

(You will find the instuctions for paying in the form above)

  1. Join theoikos ry” e-mail list (if you like)

We inform about our and other student associations’ events through our e-mailing list. To join the list, follow these steps:

  1. Open your helsinki.fi e-mail or other e-mail of yours
  2. Open a new e-mail -> leave the title space empty -> write in text space: subscribe oikos-ry 
  3. Send the e-mail to majordomo[at]helsinki.fi  
  4. In a minute you’ll receive a reply e-mail in which you are asked to confirm your registration
  5. Copy the text you received. E.g. ”auth 1f514b84e78acb14 subscribe oikos-ry firstname.lastname[at]helsinki.fi” and attach it to your reply
  6. Send your reply -> You’ll receive the confirmation soon ”Welcome to oikos-ry mailing list!

Jaostot

Oikoksella on ollut kaksi jaostoa – Ravitsemustieteen ja Kuluttajaekonomian jaostot – joiden jäseniä olivat kaikki kyseisen pääaineen opiskelijat.

Ravitsemustieteen jaosto (lakkautettu vuonna 2018)

Ravitsemustieteen jaoston tehtävinä on edistää jäsenten yhteenkuuluvuutta sekä ylläpitää yhteyksiä ravitsemustieteen osaston opetushenkilökuntaan ja työelämään.
Jaoston toimeenpanevana elimenä toimii toimikunta, joka valitaan vuosittain loppusyksyllä. Toimikunta suunnittelee jaoston toimintaa noin kerran kuukaudessa pidettävissä kokouksissa, joihin kaikki ravilaiset ovat tervetulleita.

Ravitsemustieteen opetusasioita edistetään ylläpitämällä avointa keskustelukulttuuria ja toimimalla tiedonvälittäjänä opiskelijoiden ja opetushenkilökunnan välillä. Lisäksi vuosittain järjestetään opintopalaveri, jossa opettajat ja opiskelijat yhdessä pohtivat tapoja kehittää ravitsemustieteen opintoja.

Työelämäyhteyksiä luodaan järjestämällä excursioita erilaisiin ravitsemustieteilijöitä työllistäviin organisaatioihin.

Opiskelijoiden yhteishenkeä edistetään järjestämällä ravitsemustieteen opiskelijoita kiinnostavia tapahtumia, joita ovat esimerkiksi syksyisin uusien opiskelijoiden kunniaksi järjestettävät Kekrijuhlat ja erilaiset ruokaan liittyvät illanvietot. Ravitsemustieteilijöillä on myös kerhohuone, joka sijaitsee EE-talolla. Kertsillä rentoudutaan kahvinjuonnin ohessa ja verkostoidutaan yli vuosikurssirajojen.

Uudet toimintaideat ovat aina tervetulleita, esimerkiksi puheenjohtajalle voi kirjoittaa sähköpostia ja kertoa millaista toimintaa kaivataan! Tervetuloa mukaan jaoston toimintaan!

Ravitsemustieteen opiskelijoiden tiedotuskanavat ovat:

Sähköpostilista: Ravi-lista, ravitsemustieteen opiskelijoiden pienimuotoinen ilmoitustaulu
Facebook: https://www.facebook.com/groups/506995149416042/

Ravitsemustieteen jaoston sääntöihin voit käydä tutustumassa täältä.

Kuluttajaekonomian jaosto (lakkautettu vuonna 2018)

Kuluttajaekonomian jaosto on toiminut aktiivisesti aina vuodesta 2010 alkaen erityisesti kuluttajaekonomian pääaineopiskelijoiden yhteistä toimintaa edistäen. Jaoston tarkoituksena on lisätä vuosikurssien välistä yhteistyötä sekä opiskeluissa että vapaa-ajalla. Jaoston toiminnalle on myös tärkeää huolehtia opettajien ja opiskelijoiden välisestä yhteydenpidosta sekä luoda yhteyksiä työmarkkinoille. Jaoston järjestämät yritysecxursiot kohdistuvat erityisesti kuluttajaekonomian alaan liittyviin yrityksiin ja järjestöihin. Jaoston tavoitteena on järjestää 2–4 yritysexcua lukuvuodessa.

Jaosto järjestää tapaamisia ja tapahtumia opiskelijoiden toivomusten mukaan. Kuukausittain järjestetään yhteinen rento tapaaminen kaikille kuluttajaekonomian opiskelijoille esimerkiksi brunssin, pubivisan tai muun teeman muodossa. Vuosittaisia tapahtumia jaosto järjestää syksyllä, jolloin toivotetaan uudet fuksit tervetulleiksi sekä keväällä, jolloin jaosto päättää lukukauden yhteisellä illanvietolla. Kuluttajaekonomian jaosto toivottaa sinut tervetulleeksi mukaan toimintaan!

Kuluttajaekonomian jaoston säännöt

Näyttökuva 2016-02-06 kello 12.11.48

Historia

Oikos-nimi tulee kreikan kielestä ja tarkoittaa taloa, kotipaikkaa. Koti ja kotitalouden hyvinvointi ovatkin järjestömme edustamien oppiaineiden: kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen ja jo lakkautettu koti- ja laitostalousteknologian perusta. Yliopistollinen kotitalousopetus Suomessa alkoi kodin taloustieteen professuurin perustamisesta Helsingin yliopiston Maatalous-metsätieteelliseen tiedekuntaan vuonna 1946. Seuraavana vuonna samaan tiedekuntaan perustettiin ravintokemian eli nykyisen ravitsemustieteen professuuri. Kolmas ainejärjestömme edustama oppiaine perustettiin 1969 nimellä kodin teknologia. Nykyisestä koti- ja laitostalousteknologian pääaineesta valmistuvat viimeiset maisterit keväällä 2007, jonka jälkeen oppiaine jää pääaineena historiaan.

Myös järjestömme juuret ovat jo 70 vuoden takana, vuonna 1947 perustetussa Kotitalouden ylioppilaat ry nimisessä kotitalous- ja ravitsemustieteiden opiskelijoiden ainejärjestössä. Kotitalouden ylioppilaat ry:n ensimmäinen perustava kokous pidettiin Elannon juhlahuoneistossa 11.11.1947 ja yhdistyksen ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin kodin taloustieteen opiskelija Taimi Kyyrö. Nimi on sittemmin muuttunut useaan otteeseen vuosien varrella: ensin vuonna 1962 Kotitaloustieteen ylioppilaat ry:ksi ja edelleen vuonna 1974 Kapustaksi. Oikokseksi järjestömme nimi muuttui vuonna 1993 samalla, kun sen edustamissa oppiaineissakin puhalsivat nykyaikaistavat tuulet.

Oman yhdistyksen perustaminen oli selvää kotitalous- ja ravitsemusalan opiskelijoille alusta alkaen, eikä muun muassa vaihtoehto maatalousylioppilaiden yhdistyksen Sampsan alakerhona saanut heidän kannatustaan. Pienehköstä, hieman yli 100 jäsenen koostaan huolimatta Oikos onkin aina ollut hyvin aktiivinen ainejärjestö. Alkuaikoina järjestettiin teeiltoja, joissa keskustelun aiheina olivat mm. opiskelu ja työelämä ja joissa opittiin uusia taitoja, pidettiin kokouksia, laulettiin ja esitettiin. Yhteistyötä on tehty eri ainejärjestöjen kanssa aina näihin päiviin saakka.

Nykyisin Oikoksen toiminnan kulmakiviä ovat vuodesta toiseen toistuvat perinteet ja vaihtuvien hallitusten mukanaan tuomat vivahteet ja uudet ideat. Vuosittain toistuvia perinteitä ovat mm. laskiaispullatalkoot, fuksiaiset, ulkomaanexcursiot, vuosijuhlat sekä tietenkin sitsit ja erilaisiin urheilu- ja kulttuuritapahtumat. Vapaa-ajan tapahtumien ohella yhdistys järjestää myös työelämäiltoja, yritysexcursioita sekä kursseja jäsenistön toivomista aiheista. Oikoksen oma jäsenlehti Oikosulku on puolestaan saanut laajaa huomiota korkeatasoisesta sisällöstään ja kauniista taitostaan.

Oikos ry:n kantavana teemana on läpi vuosikymmenten ollut yhdessäolo ja yhdessä tekeminen. Suvaitsevuus ja erilaisuuden kääntäminen voimavaraksi korostuu järjestössämme, joka koostuu kolmen eri oppiaineen opiskelijoista. Se on perintö, joka on kantautunut sukupolvien saatossa 2000 -luvulle asti ja jonka varmasti jokainen oikoslainen toivoo säilyvän myös tulevaisuudessa ikioman järjestönsä toiminnassa.

Lähde: Oikos ry:n 50-vuotta -juhlajulkaisu